Skip to main content

2024 Charity Golf Scramble

Event Date: June 3, 2024
Photo Credit: Steve Kjelland Photographers

01A RCU 1
01A  RCU 1 & Client
01B  RCU 2
01B  RCU 2 & Client
02A  Total Mechanical 1
02A  Total Mechanical 1 & Client
02B  Total Mechanical 2
02B  Total Mechanical 2 & Client
03A  Cashe
03A  Cashe & Client
03B  Warners Stellian
03B  Warners Stellian & Client
04A  Mulcahy
04A  Mulcahy & Client
04B  Mulcahy Larson
04B  Mulcahy Larson & Client
05A  Murphy 1
05B  Murphy 2
06A  Austad
06A  Austad & Client
06B  Schneeman
06B  Schneeman & Client
07A  Brausen Family Repair
07A  Brausen Family Repair & Client
07B  Maguire
07B  Maguire & Client
08A  CFS Interiors
08A  CFS Interiors & Client
08B  Koch NationaLease
08B  Koch NationaLease & Client
09A  Frandsen Bank 1
09A  Frandsen Bank 1 & Client
09B  Frandsen Bank 2
09B  Frandsen Bank 2 & Client
10A  Sanfilippo
10A  Sanfilippo & Client
10B  Levy
10B  Levy & Client
11A  Greenbaum 1
11A  Greenbaum 1 & Client
11B  Greenbaum 2
11B  Greenbaum 2 & Client
11A&B  Greenbaum1&2
11A&B  Greenbaum 1&2 & Client
12A  Norsted
12A  Norsted & Client
12B  Clapper Hallgren
13A  HSCL
13A  HSCL & Client
13B  Lindenmeyr Munroe
13B  Lindenmeyr Munroe & Client
14A  Redpath
14A  Redpath & Client
14B  TCM
14B  TCM & Client
15A  Loffler
15A  Loffler & Client
15B  Attorneys Title
15B  Attorneys Title & Client
16A  Trenary
16A  Trenary & Client
16B  Osgood
16B  Osgood & Client
17A  Marzitelli Hough
17A  Marzitelli Hough & Client
17B  Hauck 1
17B  Hauck 1 & Client
18A  Hauck 2
18A  Hauck 2 & Client
18B  Gangl
18B  Gangl & Client
Bill & Kris Gangl Min

Leave a Reply